© 2017 / ЦПО - Пловдив

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО“

 Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив е домакин на международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“. Конференцията се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието, договор ДПМНФ 01/3/2017 г. с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак.

 Конференцията се проведе на 12 и 13 октомври 2017 г. в град Пловдив на територията на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Реализирането на този форум за учени е в резултат на обединение на силите на български и чуждестранни учени в областта на музиката, хореографията, изобразителното изкуство и педагогиката. Целта на международната научна конференция „ Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ е да се създаде и утвърди пространство, в което академизмът е водещ в споделянето на изследвания, опит и предизвикателства както пред научната общност, така и пред всички, които работят в областта на изкуствата в България и чужбина.

 Домакин на конференцията е проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, и гост лектори: Ректорът на Музикална академия „Карол Липински“ – Вроцлав, Полша проф. д-р Grzegorz Kurzynski, Проф. д-р Таня Вендрова – от Академията за музика и танц в Израел, проф. д-р Гергана Панова – Текат от Универсиета по етнология и фолклор Фолкванг, Германия и проф. дпн. Инна Федотенко от Тулския държавен психолого – педагогичеки университет, гр. Тула – Русия.

 На конференцията присъствата над 70 участници с доклади от шес държави - България, Германия, Израел, Русия, Украйна, Румъния, Полша.

 Увереност в полезността на конференцията ни дава участието на утвърдени учени от страната от Национална музикална академия, Софийския университет, Великотърновски университет, Пловдивски университет, Нов български университет, Югозападен университет, училища и други организации

 Активността на младите учени в конференцията ни дава кураж, че научната кариера може да върви ръка за ръка с художествено-творческата дейност и се надяваме тази международната конференция да прерасне в ежегодна.