© 2017 / ЦПО - Пловдив

Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (АРТ)

 Проектът е финансиран от НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ към МОН, „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ – 2016 г.”, ДМ 05/02/14.12.2016

 

Пловдив е най-стария обитаем и жив град в Европа – шестият най-древен град в света. За научната и културната общност в града този факт не е новост. В Пловдив наблюдаваме преплитане на новото и модерното с исторически старото. В града се усеща специфичен дух на култура, преплитане на различни културни пластове, които датират от Античността, преминават през Възраждането и не спират в Модерното време.
 Развитието на икономиката в града е немислимо без културните индустрии. Те са не само факт, а и необходимост за цялостното икономическо развитие на Пловдив.
 Културните индустрии представят четирите посоки на еволюционното развитие на човека и обществото: науката – разума, теорията и технологиите, като създания на човешкия интелект; образованието – обучението, наследяването на знанието; културата – чувството за идентичност и принадлежност. Не на последно място – личното вътрешно развитие на хората.
 Нашият интерес бе провокиран за осъществяване на фундаментално научно изследване на тема: „Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (АРТ).
 Целта на проекта е картографиране на културните индустрии в града и анализиране на тенденциите – елитарно или демократично е изкуството в града.
 Екипът на проекта е мултидисциплинарен. Той е  съставен  от специалисти – млади учени, докторанти  и постдокторанти в съотвените области: хуманитарни науки, икономически науки, педагогическси науки и  науки за изкуството.  

През месец март 2017 г. д-р Весела Казашка и ас. Васил Колев от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив представиха проекта на Mеждународна научна конференция: CBU International conference Innovations  in Science and Educations, която  се проведе в Централния университет на Бохемия на 22.03.2017 – 24.03.2017 г.

Конференцията е индексирана в  Thomson Reuters database и  бяха представени следните два доклада:

·         Art  management: a  new  discipline  entering  the  cultural  and  academic life  in  Plovdiv , Vasil kolev, PhD student

·         Mapping of the cultural and creative industries  in Plovdiv , Vesela kazashka, PhD