© 2017 / ЦПО - Пловдив

Шивач                                 


Шивачество


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Извършва ръчни операции, пришиване на копчета , подгъване на подгъви и др.
Пдлепва детайли в съответствие с технологичните изисквания