© 2017 / ЦПО - Пловдив

Танцьор                   


Български танци


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Танцува на сцена.
Постига синтез между музика и движение в танца си.
Съобразява се с исторически и географски особенности, в които се развива пресъздаденото действие.
Изпълнява балетен екзерсис; на станка; среда; скокове; диагонали; комбинации на палци.
Разучава нов танцов материал.
Обиграва предвидения костюм, шапка, перука, грим.
Обиграва предвидения реквизит.
Самостоятелно се подготвя законцертна зала.
Танцува на сцена.