© 2017 / ЦПО - Пловдив

Дизайнер                                 


Театрална кукла


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Рисува от натура, по памет и въображение.
Познава принципите при художественото оформяне на облеклото и хармоничната му зависимост с аксесоарите..
Познава и изобразява човешката фигура.
Владее основени и специфични технологии за реагизиране в материал на театралнакукла като визия и конструкция.