© 2017 / ЦПО - Пловдив

Дизайнер                                 


Моден дизайн


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Познава принципите при художественото оформяне на облеклото и хармоничната му зависимост с аксесоарите.
Умее да оформя конструкцията на облеклото и допълненията към него..
Изработва бутикови облекла..
Спазва технологията при изпълнение в материал на облекла с различно предназначение.
Проектира и конструира облекло с аксесоари с помоща на компютърни графични програми.