© 2017 / ЦПО - Пловдив

Дизайнер                                        


Интериорен дизайн


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Познава епохите, направленията, теченията, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи.
Познава историческото развитиена интериора.
Използва специализирани подсистеми, елементи и на материалната жизнена среда - конструкции, технологии, видове материали, персонажи, среда, взаимовръзки, функции..
Познава технологиите за ръчна и машинна обработка на материалите, използващи се при макетиране на интериорно решение.