© 2017 / ЦПО - Пловдив

Дизайнер                             


Аранжиране


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Познава епохите, направленията, теченията, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи.
Избира подходящи инструменти и материали за работа.
Рисува по натура, по памет и въображение.
Познава и изобразява човешката фигура.
Изработва идеен проект за оформление на различни видове витрини, щандове, магазини и др. с проектиране на експозиционна графика, осветление, художествен реквизит и рекламни материали.