© 2017 / ЦПО - Пловдив

Дизайнер                   

 

Художествено осветление за театър, кино и телевизия


Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Познава епохите, направленията, теченията, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи.
Избира подходящи инструменти и материали за работа.
Рисува по натура, по памет и въображение.
Познава и изобразява човешката фигура.
Познава устройството на светлините и звуковите източници, осветителните тела, осветителните и озвучителни уредби, техните качества и характеристики.
Умее да проектира художествено осветление на цялостен спектакъл на или обект (интериор и екстериор).