© 2017 / ЦПО - Пловдив

 Дизайнер

 

Театрален, кино и телевизионен декор


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава епохите, направленията, теченията, стиловете особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи .
Избира подходящи инструменти и материали за работа.
Рисува от натура, по памет и въображение.
Познава и изобразява човешката фигура.
Познава основните технологии, използвани в художесвено-изпълнителската практика.
Познава специфика на кино, театралната и телевизионата продукция.