© 2017 / ЦПО - Пловдив

Компютърен аниматор


Компютърна анимация

Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Познава основите на компютърната анимация.
Създава изображения с програми за растерна и векторна графика.
Прилага основните техники, използвани в компютърната анимация.
Създава анимационен филм, като използва специлизиран софтуер.