© 2017 / ЦПО - Пловдив

Фотограф                              


Фотография


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Създава фотография по законите на фотокомпозицията..
Снима в основните жанрове на художествената фотография.
Снима в смесените жанрове на художествената фотография.
Изготвя снимки за фотожурналистика.
Изготвя фотография.
Снима в различните раздели на научната фотография.